หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ประมวลภาพลงนาความร่วมมือระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิและบริษัท gtslearning International
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555) เวลาประมาณ 9.00 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น4 อาคารวิทยบริการ ศูนย์นนทบุรี(เขตเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี และบริษัท gtslearning International โดยนายโรบิน แอดดา (Mr.Robin Adda) กรรมการผู้จัดการ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready