หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 79 และ 80
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 79 และครั้งที่ 80 ณ อบต.บุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และอบต.ผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 6-7 ต.ค. 2555...
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready