หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ประมวลภาพกิจกรรม ร่วมสืบสานสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมฯ และการจัดการความรู้เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย งานศิลปวัฒนธรรม สำนักคุณภาพการศึกษา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม ร่วมสืบสารเครือข่ายวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมี รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready