หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 72-73
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชน ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร บริการตัดผมฟรี และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการที่จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 10 คัน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 72 ณ เทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และครั้งที่ 73 ณ โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม ตำบลเทิดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 28-29 เมษายน 2555 โดยมีพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ในการนี้ยังได้มีการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมในโครงการพระดาบสสัญจรอีกด้วย
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready