หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 71
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชน ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร บริการตัดผมฟรี และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการที่จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 5 คัน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 71 ณ ศูนย์วัฒนธรรมค ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ต้นกล้ายางนา 100 ต้น ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไร่เก่า
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready