หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ประมวลภาพการสัมนาทบทวนแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 มทร.สุวรรณภูมิ จัดการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559) ขึ้น ณ ห้องประชุมบางกระสอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ โดยมี ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี เป็นประธาน
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready