หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 68
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 68 ณ เทศบาล ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูนและครั้งที่ 69 ณ เทศบาล ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready