หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ประมวลภาพ ตักบาตรและพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ บริเวณองค์พระพิรุณ มทร.สุวรรณภ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready