หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 65
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๖๕ ออกหน่วยให้บริการชุมชน ณ วัดวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready