หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2554 วันที่ 4 - 6 พ.ค. 54
ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี มทร.สุวรรณภุมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2554 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready