หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สำหรับศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า


C
lick เพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ศูนย์หันตรา
รายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี และ ระดับ ป.โท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
รายนามบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 เรียงตามลำดับแถวซ้าย-ขวา
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์หันตรา ส่งตัวแทนห้องมารับบัตรนักศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายละเอียด
สวท.จัดอบรมให้ความรู้การลงทะเบียนรายวิชาบังคับก่อน วิชาต่อเนื่อง และการเทียบโอนรายวิชา
รายละเอียด
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2557


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.