หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สำหรับศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า


C
lick เพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วไป
รายละเอียด
กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ”
รายละเอียด
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียด
สวท. จัดประชุม “พัฒนาระบบจัดตารางสอน และตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ” ครั้งที่ 2
รายละเอียด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรนักศึกษาและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
รายละเอียด
สวท.จัดประชุม “ปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล” ครั้งที่ 3/2557
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เพิ่มช่องทางการชำระเงิน
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา”
รายละเอียด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.